Moje doświadczenie
Prace naukowe

1987 – ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1987 roku i nawiązanie współpracy z I Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, zlokalizowanej przy ulicy Poniatowskiego 2.

Klinika ta następnie zmieniła nazwę na Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej.

W latach 2007-2018 Klinika została przeniesiona do budynku przy ulicy Skłodowskiej-Curie 66.
1 grudnia 2018 roku decyzją władz Uniwersytetu Medycznego, Klinika została zlikwidowana ze względu na zły stan techniczny budynku i bloku operacyjnego. W latach 2015-2018 byłem Kierownikiem tej Kliniki. Po likwidacji w/w Kliniki zostałem wraz z częścią zespołu chirurgicznego przeniesiony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, gdzie obecnie jestem zastępcą Kierownika Kliniki Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej.

Środowisko chirurgiczne województwa dolnośląskiego obdarzyło mnie dodatkowym zaufaniem. Od 2014 roku piastuję funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.

W roku 2019 zostałem wybrany na Przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu również doceniła moją osobę, powierzając mi w latach 2015-2019 funkcję Prodziekana wydziału lekarskiego ds. studentów.

W ramach pracy na Uniwersytecie Medycznym prowadzę zajęcia i wykłady z chirurgii dla studentów wydziału lekarskiego w języku polskim, jak i zajęcia i wykłady dla studentów English Division w języku angielskim.

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
– Towarzystwo Chirurgów Polskich
– Polskie Towarzystwo Lekarskie
– Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
– Klub Chirurgii Endokrynologicznej 

Publikacje naukowe

Jestem autorem lub współautorem 123 artykułów, doniesień zjazdowych czy rozdziałów w podręcznikach naukowych, oto niektóre z nich:

 1. Paweł Domosławski, Bartosz Puła, Mateusz Olbromski, Beata Wojtczak, Tadeusz Łukieńczuk, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel.: Expression of metallothionein I/II and Ki-67 antigen in Graves’ disease Anticancer Res. 2018 Vol.38 no.12; s.6847-6853
 2. Paweł Domosławski, Bartosz Puła, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel.: Ekspresja metalotioneiny I/II oraz antygenu Ki-67 w chorobie Gravesa-Basedowa
  W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.124 poz.U.20 1347
 3. Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Michał Aporowicz, Krzysztof Kaliszewski, Piotr Czopnik.: Rak rdzeniasty tarczycy, w jednej rodzinie – matka i 5 rodzeństwa, opis przypadku = Medullary thyroid carcinoma, running in one family – mother and 5 children, a case report
  Endokrynol.Pol. 2015 T.66 supl.A; s.A25-A26
 4. Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Kaliszewski, Krzysztof Sutkowski, Romualda Wojczys, Beata Wojczak.: Safety and current achievements in thyroid surgery with neuromonitoring
  Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.1; s.125-130
 5. Paweł Domosławski, Bartosz Puła, Tadeusz Łukieńczuk, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel.: Expression of estrogen and progesterone receptors and Ki-67 antigen in Graves’ disease and nodular goiter
  Folia Histochem.Cytobiol. 2013 Vol.51 no.2; s.135-140
 6. Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Kaliszewski, Piotr Czopnik, Mateusz Głód.: Zdarzenia niepożądane w czasie i po laparoskopowej adrenalektomii
  Pol.Przegl.Chir. 2013 T.85 supl.1; s.S/55-S/56
 7. Paweł Domosławski, B[eata] Wojtczak, K[rzysztof] Kaliszewski, K[rzysztof] Sutkowski, B[artłomiej] Knychalski, R[omualda] Wojczys, T[adeusz] Łukieńczuk.: Adrenalektomia laparoskopowa, doświadczenia zespołu trzy lata po wprowadzeniu metody
  Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1
 8. Paweł Domosławski.: Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) światowej sławy chirurg pochodzenia polsko-niemieckiego, kierownik Kliniki Chirurgicznej we Wrocławiu w latach 1890-1905, przypomnienie jego sylwetki w 105 rocznicę jego śmierci
  Przegl.Lek. 2011 T.68 nr 5; s.287-288
 9. Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk.: Nawroty raka tarczycy
  W:Chirurgia endokrynologiczna ; red. nauk. Stanisław Cichoń, Lech Pomorski; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2010; s.165-170
 10. Paweł Domosławski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, W[iktor] Bednarz, B[eata Wojtczak, R[omualda] Wojczys, K[rzysztof] Kaliszewski.: Totalna tyroidektomia w przypadkach nienowotworowych schorzeń tarczycy w rozpoznaniu przedoperacyjnym
  Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.200 poz.P185
 11. Paweł] Domosławski, T[adeusz] Łukieńczuk, Z[dzisław] Forkasiewicz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak.: Całkowita tyroidektomia w oftalmopatii naciekowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa
  W:62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Białystok, [14-17 września] 2005. Streszczenia; Białystok : Dom Wydawniczy „Benkowski” sp. z o.o., 2005; s.260
 12. Paweł Domosławski, Adam Kuźmiński, Wiktor Bednarz, Zdzisław Forkasiewicz, Jerzy Woldan, Piotr Czopnik.: Metoda PHS w beznapięciowych operacjach przepuklin pachwinowych, doświadczenia własne
  W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia gastroenterologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.214 
 13. Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Janusz Dawiskiba, Zbigniew Krawczyk, Beata Wojtczak, Robert Olewiński, Marzenna Podhorska-Okołów.: Wpływ całkowitego wycięcia gruczołu tarczowego na oftalmopatię naciekową oraz na zachowanie się poziomów przeciwciał tarczycowych w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa = Influence of total thyroidectomy on orbital opthalmopathy and levels of antithyroid antibodies in patients with Graves’ disease
  Pol.Przegl.Chir. 2007 T.79 nr 3; s.303-312
 14. Paweł Domosławski, Zbigniew Rybak, Maciej Karasek.: Kwalifikacja chorych do zabiegu operacyjnego żylaków kończyn dolnych po przebytej zakrzepicy żył głębokich
  Przegl.Flebol. 2000 T.8 z.3; s.43
  IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Szklarska Poręba, 1-4 marca 2001