Operacje pęcherzyka żółciowego – Wrocław

Decyzja o przeprowadzeniu operacji pęcherzyka żółciowego podejmowana jest na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań obrazowych moich pacjentów we Wrocławiu. Wśród najważniejszych wskazań do zabiegu znajdują się przede wszystkim kamienie żółciowe. Są to twarde złogi powstałe z kryształów cholesterolu, bilirubiny i soli wapnia, które mogą utrudniać swobodny przepływ żółci. Obecność kamieni często powoduje silny ból, zwany kolką żółciową, a także stanowi przyczynę powstania stanów zapalnych pęcherzyka żółciowego. W przypadku nawracających bólów lub powikłań związanych z kamieniami żółciowymi, operacja pęcherzyka żółciowego może być jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Innym wskazaniem do operacji jest zapalenie pęcherzyka żółciowego, które może mieć charakter ostrego lub przewlekłego. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego jest zwykle spowodowane zablokowaniem drogi żółciowej przez kamienie, co prowadzi do zatrzymania żółci i rozwoju infekcji. W takim przypadku konieczne jest szybkie usunięcie pęcherzyka żółciowego, aby uniknąć poważnych powikłań, takich jak perforacja narządu czy sepsa. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego może być wynikiem wielokrotnych epizodów ostrych zapaleń lub długotrwałego podrażnienia ściany pęcherzyka przez kamienie żółciowe. W przypadku przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego operacja może być wskazana ze względu na uporczywe bóle oraz ryzyko wystąpienia powikłań.

Metody usuwania pęcherzyka żółciowego

W przypadku konieczności przeprowadzenia operacji pęcherzyka żółciowego chirurgia oferuje dwie metody – klasyczną i laparoskopową. Metoda klasyczna polega na wykonaniu cięcia w prawym górnym kwadrancie brzucha lub cięcia pośrodkowego (powyżej pępka), przez które usunięty zostaje pęcherzyk żółciowy. Następnie rana jest zaszywana, a pacjent przez kilka dni pozostaje w szpitalu na obserwacji. Metoda ta pozwala na dokładniejsze zbadanie okolicznych tkanek oraz większą precyzję w przypadku wystąpienia powikłań.

Z kolei metoda laparoskopowa polega na wprowadzeniu do jamy brzusznej wyposażonego w kamerę laparoskopu, który umożliwia przeprowadzenie operacji bez konieczności wykonywania dużego nacięcia. Dzięki temu czas rekonwalescencji po zabiegu usuwania pęcherzyka żółciowego jest znacznie krótszy, a ryzyko powikłań pooperacyjnych się zmniejsza. Ponadto metoda ta pozwala na szybszy powrót pacjenta do normalnej aktywności życiowej. Jeżeli podczas zabiegu laparoskopowego pojawią się trudności techniczne, wówczas dokonuje się konwersji do metody klasycznej.